29 ŞUBAT  -   FEBRUARY 29

Tarihte Bugün  -  Today in History

1921 Sevr Antlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması


1936 - Atatürk'ün, gece Sipahi Ocağı'ndaki baloyu şereflendirmesi.


1924 - Halife Abdülmecit Efendi, son defa Cuma selamlığına çıktı.


1921 (21 February - 2 March) - London conference on revision of treaty of Sèvres.  


1920 - Atatürk'ün, Anzavur isyanı ve Ahmediye Cemiyeti hakkında komutanlıklara geniş bilgi veren telgrafı.

Atatürk'ün, 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya telgrafı: "...İngilizlerin kanunsuz ve maksatlı olan istekleri gerçekleşse ve Kolordu Komutanı unvanınız alınsa bile, Ali Fuat Paşa'nın yaptığı gibi bölgenizde kalarak hizmete devam etmeniz gerekir. Görüşünüzün bildirilmesini rica ederim."


1916 - Atatürk'ün, akşamüzeri Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber at üzerinde Meriç Köprüsü'ne kadar bir gezinti yapması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com