8 ŞUBAT  -   FEBRUARY 8
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

EdremitErgama.jpg (35174 bytes)

 8 Şubat 1923 

Edremit Ergama köyü'nde çevrelerini saran köy çocuklarının zeki yanıtları, 
Mustafa Kemal'i çok mutlu etmişti. Eşi Latife Hanım'la yaptığı yurt gezilerinden biri. 


1938 - Atatürk'ün, Prof. Dr. Neşat Ömer İrdelp ve Dr. Nihat Reşat Belger tarafından tekrar muayenesi ve zatürree tedavisine devam edilmesi.


1936 - Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.


1935 - Milletvekili seçimleri yapıldı.

Atatürk'ün, milletvekili seçimlerini takiben akşam, millete bildirgesi: "...Ulusça gösterilen birlik, ülküye bağlılık bütün gözleri yeniden yurdumuza çekmiştir. Öz dileğimiz yurdun yüceliği, yurttaşın genliğidir."

Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta düzenlenen Halkevi Balosu'nu şereflendirmesi.


1933 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa, Pertev (Demirhan) Paşa ve Şair Abdülhak Hâmit'i kabulü.


1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Balıkesir'den İzmir'e dönüşü.
Atatürk'ün, saat 16.25'te Ege vapuru ile İzmir'den Antalya'ya hareketi.


1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Balıkesir'den Balya'ya gelişi, askerî birlikleri teftişi, geçit törenini izlemesi, daha sonra Belediye'yi, Vilâyeti, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubesini ziyareti.


1921 - Antep’e, Meclis tarafından ‘Gazi’ unvanı verildi.
Antep'in düşmesi, Antep'in adının T.B.M.M. tarafından "Gaziantep"e çevrilmesi.

Günlerce süren başarılı direnişten sonra Antep düştü. Kuşatma sırasındaki savaşta 6 binden fazla şehit veren Antep'in adının başına "Gazi" unvanının konulması T.B.M.M.'de tartışmasız kabul edildi.

Atatürk'ün, Gürcistan Elçisi Simeon Medivani'nin güven mektubunu kabulü ve elçinin söylevine cevap konuşması.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Londra Konferansı'na katılacak heyet konusunda Sadrazam Tevfik Paşa'ya verilecek cevap hakkında konuşması: "...Efendiler! Bu Meclis meşrudur ve bunun meşruiyetini kimseye tasdik ettirmek lâzım değildir, ikincisi, bu meşru Meclis, meşru ve yetkili olan delegelerini göndermiştir. Bu heyetin Avrupa'ca tanınması için Tevfik Paşa'ya ricaya ihtiyacımız yoktur." [Kocatürk]


1920 (8-9) - Kuvay-ı Milliye'nin Fransız işgalindeki Urfa'yı kuşatması.


1920 - Urfa ve Maraş'ta direnişler devam ediyor. Urfa'da Ali Saip Bey'in önderlik ettiği kuvvetler Fransızlara büyük kayıplar verdirdi.


1919 - Fransız işgal orduları başkomutanı General Franchet d'Esperay'in Sirkeci'den Beyoğlu'na kadar beyaz at üzerinde top atışları ve bando eşliğinde, ve Rum tezahüratı ile yürüyüşü.


1913 - Bolayır'a ilerleyen Bulgarlara karşı, Bahr-i Sefid Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı'na ait kuvvetlerin taarruza geçmesi (Baskın şeklinde geliştirilen bu taarruz, 10. Kolordu'nun takviyesi geciktiğinden etkisini kaybetmiş, düşman karşısında yalnız kalan Bolayır kuvvetleri ağır kayıplar verek Bolayır tahkimli hattının gerisine çekilmiştir. Atatürk bu harekâta Mürettep Kuvvet'in Harekât Şubesi Müdürü olarak iştirak etmiştir). [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com