10 TEMMUZ  -   JULY 10
Tarihte Bugün  -  Today in History

 

Ankara Halkevi Müzesi ve Atatürk Heykeli.
(1930'lar Ankara Halkevi)


1939 - Türk Basın Birliği'nin ilk kongresi Ankara'da toplandı.


1938 - Atatürk'ün, saat 14.00'te Savarona yatından Acar motoruna geçerek Florya'ya gelişi; Deniz Köşkü'nde bir süre istirahatten sonra, Boğaz'da Büyükdere'ye kadar kısa bir gezintiyi takiben tekrar Dolmabahçe önlerinde Savarona yatına dönüşü.

Atatürk'ün, gece ateş yükselişinin eşlik ettiği bir rahatsızlık geçirmesi (yapılan muayene sonucu zatürree başlangıcı teşhisi konulmuştur).


1937 - Atatürk'ün, Sadabat Paktı'nın imzası nedeniyle tebrik telgrafı gönderen Irak Kralı Gaziyülevvel'e cevabı: "Birbirine kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bağlı dört devletin dünya barışı yolunda verimli bir işbirliğini temin edecek olan bu antlaşmayı memleketlerimiz için çok hayırlı bir eser telâkki eder, hepimize uğurlu olmasını dilerim."

Atatürk'ün, Sadabat Paktı'nın imzası nedeniyle tebrik telgrafı gönderen Afganistan Kralı Muhammet Zahir Han'a cevabı: "Dört kardeş millet arasında mevcut en sıkı dostluk bağlarını bir kat daha pekiştirerek cihan barışının esaslı desteklerinden birisini oluşturan bu önemli eserin, milletlerimizin barışseverliği sayesinde meydana gelmiş olması, hepimiz için iftiharı gerektiren bir olaydır." [Kocatürk]


1936 - Atatürk'ün, Florya'da öğleden sonra denize girişi, sandalla bir gezinti yapması.


1935 - Atatürk'ün Ertuğrul yatı ile Dolmabahçe Sarayı'ndan Yalova'ya gelişi.


1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.


1932 - Atatürk'ün, sabah Ankara Halkevi'nde Türk Tarih Kongresi'nin çalışmalarını izlemesi, saat 13.00'de Çankaya'ya dönüşü.


1929 - Ta Hronika gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Madam Mihailidi "Türklüğe hakaret" iddiasıyla 3 yıl hapse mahkum oldu.


1928 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Kabil Elçiliği'ne atanan Hikmet (Bayur) Bey'i kabulü ve kendisine Lâtin harfleriyle ithaflı bir resmini armağan edişi.


1927 - Atatürk'ün, akşamüzeri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Merkezi'ni ve Türk Tayyare Cemiyeti şubesini ziyareti.

Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmut Tarzî Han ve Afganistan Elçisi Gulâm Ceylani Han'ı kabulü.


1926 - Atatürk'ün, gece trenle İzmir'den Ankara'ya dönüşü.


1923 - İstanbul'da Harp Akademisi Beyazit’ta Harbiye Nezaretinde kuruldu.
1923-1924 yılları arasında Beyazit’ta Harbiye Nezaretinde faaliyet göstermiştir.

Türk milletinin ve onun değerli varlığı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin insana yaptığı yatırımın en güzel örneği olan Harp Akademileri 1848 yılında kurulmuş, ilk mezunlarını 1849 yılında vermiştir.
Kaynak: harpak.tsk.mil.tr 

İstanbul'daki en eski askeri kurumlarımızdan olan Harp Akademileri'nden siyasi tarihimizde iz bırakan birçok asker ve devlet adamı yetişmiştir. Akademi de halen kurmaylık eğitimiyle birlikte milli savunma, yüksek komuta vs. konularında da eğitim verilmekte; iletişim, halkla ilişkiler gibi askerlikle ilgili yan kollarda da öğrenciler bilgilendirilmektedir.
Kaynak:  ibb.gov.tr  


1921 - Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

Yunanistan genel bir saldırıya başladı. Altı koldan saldırıya geçen Yunanlılar, Yenişehir, İnegöl, Orhaniye ve Domaniç'i ele geçirdi.

Yunan ordusunun, takviyeli kuvvetlerle umumî taarruzu ve Kütahya-Eskişehir muharebelerinin başlaması.

Yunanlıların İnegöl'ü ikinci kez işgali .

Yunanlıların Yenice'yi işgali. 

Atatürk'ün, Afganistan'da bulunan Cemal Paşa'ya, faaliyetlerinin Heyet-i Vekile katında takdir görmüş olduğunu bildiren mektubu.


1921 - Greeks launch offensive and capture Eskişehir and Kütahya.


1920 - Bursa'nın, 8 Temmuz'da Yunanlılarca işgali üzerine, TBMM 'de başkanlık kürsüsüne siyah örtü ile örtülmesi kararı.   

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yemin etmeleri. (Milletvekillerinin bir bölümü bugün, diğer bir bölümü ise Meclis'in 15 Temmuz 1920 günkü oturumunda yemin etmişlerdir). [Kocatürk]

Orhaneli'nin Yunanlılar tarafından işgali.  

Bilecik kurtuldu.


1919 - Daha önce bugün açılması kararlaştırılan Erzurum Kongresi, delege heyetlerinin henüz gelmemesi nedeniyle 23 Temmuz 1919'a ertelendi.   

Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin, Atatürk'e, Cemiyet Şubesi'nin başına geçmesini ve Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı kabul etmesini teklif eden yazısı: "...Tarihimize kıymetli sayfalar ekleyen askerlik hayatından çekilmek yolundaki fedakârlığı minnet ve şükranla karşıladık. Erzurumluların, vatansever yüksek kişiliğinize karşı beslemekte olduğu güven ve saygıyı bu vesile ile de arzı bir borç saydık. Yürütme Kurulu Başkanlığımın kabul buyurulmasını dileriz."  

Atatürk'ün, öğleden sonra saat 16.00'da Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Yürütme Kurulu ile ilk toplantısını yapması ve o günkü siyasî ve askerî durumu açıklaması. [Kocatürk]


1917 - Atatürk'ün, -7. Ordu Karargâhı'nı oluşturmak üzere Enver Paşa tarafından çağrılması üzerine- Diyarbakır'dan İstanbul'a hareketi.


1915 - Tasvir-i Efkâr gazetesi muhabirlerinden Ferit Bey'in, 19. Tümen Karargâhı'nda Atatürk'ü ziyareti.


1910 - Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
23 Temmuz 1910’da Cerrahpaşa Belediye Hastanesi olarak açıldı.

Kaynak: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi 


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com