14 TEMMUZ  -   JULY 14
Tarihte Bugün  -  Today in History


 

14 Temmuz 1929
Atatürk Orman Çiftliği


14 Temmuz 1929
Atatürk Orman Çiftliği'nde mahsulü incelerken

Gazi Mustafa Kemal Çiftlik’te... 14 Temmuz 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde (14 Temmuz 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği tarlalarında bir çiftçiyle konuşurken
(14 Temmuz 1929)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde traktör sürerken
(14 Temmuz 1929)14Temmuz1929.jpg (23648 bytes)

14 Temmuz 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde (14 Temmuz 1929)
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde (14 Temmuz 1929)


1937 - Yeni ithalat rejimi başladı. 


1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. 
Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.

Atatürk'ün, öğleden sonra Yeşilköy Hava Alanı'na giderek uçakla Ankara'ya dönecek olan İsmet İnönü'yü uğurlaması.


1934 - Atatürk cumhuriyetten sonra ilk kez Adapazarı'na 14 Temmuz 1934 tarihinde gelmiştir.


1933 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan Çanakkale'ye gelişi, şehirde kısa süre kaldıktan sonra Yalova'ya geçişi.


1927 - Atatürk'ün, akşam Ankara motoru ile Büyükada'ya gidişi, bir süre Yat Kulüp'te kaldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildiler.


1922 - Fransız milli bayramı dolayısıyla Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende Gazi Mustafa Kemal uzun bir konuşma yaptı.

Atatürk'ün, Fransız Millî Bayramı münasebetiyle Ankara'da Fransız Elçiliği'nde verilen ziyafette konuşması: "Efendiler! yeryüzündeki uzak görüşlü devlet adamları için her zaman göz önünde tutulması gereken bir gerçek vardır: Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Hassas bir millete karşı uygulanan zalimane muamelelerin, onu daha ziyade güçlendirdiği denenmiştir. Hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile coşan ve şahlanan bir milletin ne harikalar yaratabileceğini Fransız Büyük Devrimi, bundan 130 yıl önce pek güzel ispat etmiştir. ...İzmir'in işgali üzerine aynı heyecan ile çarpan kalplerden oluşan millî ordumuzun, neler yapabileceğini kolaylıkla tahmin edebilirler!" [Kocatürk]


1921 - Tavşanlı'nın Yunanlılar tarafından işgali.

Karşı karşıya kalan Yunan ve Türk kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Türk kuvvetleri savunmadan sonra geri çekilmeye başladı.


1920 - Doğu cephesinde Ermenilerin Dehne Boğazı'nı ele geçirmeleri.

Gördes'in Yunanlılar tarafından işgali.

İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti.
(Padişah 25 Temmuz'da onayladı)

Gizli Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.

Atatürk'ün, "Subay birlikleri kurulması hakkında verilen önerge" nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Efendiler, zannettiğiniz gibi subaylarımızın mevcudu israf edilecek kadar değildir. Aksine her biri ayrı ayrı pek güzide birer cevher olarak korunması gereken miktardadır." [Kocatürk]


1919 - Atatürk'ün askerlikten istifası ve Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin başına geçişinin, Erzurum'da yayımlanan Albayrak gazetesinde halka ilânı: "...Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin istifanamesi bir azim ve iman vesikasıdır. Millette, henüz eski kanın sönmemiş olduğu gösterir muazzam delildir. Anafartalar'da, millî şerefi, tarihin bugünkü nesilden beklemekte olduğu mukaddes vazifeyi yükselten ve yücelten bu muhterem Komutan'ı bugün de Millî Mücadele'nin başında görmek mutlu bir görüntüdür."


1915 - Dardanelles: Battle of Bazentin Ridge (second phase of the Battle of the Somme).

Between July 2 and the end of August, the British gained little more ground than they had done on July 1 at the cost of 82,000 further casualties. On July 1 1916, the first day of the battle, 20,000 of the 120,000 men who attacked were killed. 

Kaynak: www.nationalarchives.gov.uk


1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne raporu: "Bilgi toplamada para harcama zorunludur. Önemli fırsatların ortaya çıkması halinde gereği kadar paranın yanımda bulunmamış olmasıyla bu fırsat kaçırılacaktır." [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com