15 TEMMUZ  -   JULY 15

Tarihte Bugün  -  Today in History

15 Temmuz 1907
Karargahı Şam'da bulunan Beşinci Ordu'daki görevi başında, Beyrut'ta arkadaşlarıyla

On duty in the Fifth Army (whose headquarters were located in Damascus)
with his companions at Beirut (15 July 1907)


1937 - Atatürk'ün, Florya'dan otomobille Yakuplu köyü ve Angurya çiftliğine kadar bir gezinti yapması ve akşam Florya'ya dönmesi.


1935 - Atatürk'ün, Yalova'dan Bursa'ya gelişi, geceyi Çekirge'deki köşkünde geçirmesi.


1933 - Atatürk'ün, akşam Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.  


1932 - Kültür ve sanat dergisi ''Varlık''ın ilk sayısı çıktı.

Atatürk'ün, saat 19.30'da Ankara'dan trenle Derince'ye hareketi.


1931 - Irak Kralı Faysal'ın, Türk topraklarından ayrılırken Karaağaç'tan Atatürk'e teşekkür telgrafı.

Yüksek Sağlık Şûrası, Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey’in (Saydam) başkanlığında ilk defa toplandı.


1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği kuruldu. 
Birlik Cumhuriyet döneminde kurulan ilk sanatçı topluluğudur.


1927 - Atatürk'ün, İstanbul'dan hareketle Mudanya üzerinden Bursa'ya gelişi, burada İsmet Paşa ile görüşmesi, gece tekrar İstanbul'a dönüşü.


1926 - Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimi iddiasıyla tutuklu Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ve arkadaşları serbest bırakıldı.  

İzmir suikastı ile ilgisi olduğu sanılan Ali Fuat Paşa, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak 15 Temmuz 1926'da tahliye edilince meclise döndü. Kasım 1927'de ordudan açığa alınarak 5 Aralık 1927'de emekliğe ayrıldı.

Atatürk'ün, saat 16.00'da Çankaya'da Vali başkanlığındaki Kırklareli Heyeti'ni kabulü.


1925 - Atatürk'ün, Erzurum Valisi Zühtü Bey'i kabulü ve Erzurumlulara iltifatı.


1921 - Ankara'da Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in (Tanrıöver) başkanlığında Maarif Kongresi toplandı.

Batı Cephesi'nde Yumruçal ve Nasuhçal muharebeleri ve 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Beyin şehit oluşu.

Bozüyük'ün Yunanlılar tarafından işgali.


1920 - Atatürk'ün, Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesi.

Bursa'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nin isteği ile 20. Kolordu Komutanlığı görevinden alınan Bekir Sami Bey'in, Atatürk'e telgrafı: "...Arzına çalıştığım durumlara rağmen, Büyük Millet Meclisi'nin bunca seneden beri gösterdiğim sadakat ve akılcı tavrımı dikkate almayarak vermiş olduğu güvensizlik kararını, bir telâşın eseri sayıyorum. Bu karar, ulusumuzun bağımsızlığı için sarf etmekte olduğumuz mesaiden beni alıkoyamayacaktır. Fakat bu karar ile en tehlikeli zamanda boş oturmaya mahkûm olmakla, bu zamana kadar yaptığım mücadelelerin hazin bir karşılığını almış sayıyorum." [Kocatürk]


1919 - Paris'te bulunan Damat Ferit Paşa ve heyeti döndü.


1918 - Fransa'da beşinci ve son Alman saldırısı: Champagne'de.

Rus imparatorluk ailesinin katledilmesi.

Champagne'de müttefik karşı saldırması.  


1917 - Atatürk'ün, 7. Ordu Komutanlığı (Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı) görevine başlamak üzere İstanbul'dan Halep'e hareketi.

Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Yıldırım Orduları Grubu kurulduğunu bildiren emri: "1- Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Grup Komutanlığı, şimdilik İstanbul'da kalacaktır. 2- Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na Mareşal von Falkenhayn, Kurmay Başkanlığı'na Albay von Dommes atanmıştır." (Alman ordusunda general olarak görev yapan Falkenhayn'a Osmanlı ordusunda mareşal rütbesi verilmiştir). [Kocatürk]


1917 - Mustafa Kemal, the newly appointed Commander of the 7th Army (Lightning Group of Armies), leaves Istanbul to take command in Syria. 


1915 - Atatürk'e Harp Madalyası verilişi.

Atatürk'e, fakfon (nikel, bakır, çinko alaşımı)'dan harp madalyası verilmesi.


1913 - 13 Temmuz 1913 günü ileri harekâta geçen Türk birliklerinin, Midye-Enez hattını Bulgarlardan geri alışı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com