18 TEMMUZ  -   JULY 18
Tarihte Bugün  -  Today in History

 

18 Temmuz 1936 
Florya'da vatandaşlarla denize girerken


18 Temmuz 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Tahtakale yangınında
18 Temmuz 1921
TBMM Başkanı Mustafa Kemal, savaş alanını görmek için 
Eskişehir'deki Batı Cephesi Karargâhından çıkıyor


1938 - Atatürk'ün, zatürree başlangıcı nedeniyle bir haftadır devam eden ateşinin 36.5 dereceye düşürülerek hastalığın kontrol altına alınışı.


1936 - Atatürk'ün, Florya köşkünde sohbet esnasında yazdırdığı notlardan: "...Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılâpların başarı kazandığının en kesin delilidir. Bunda başarı kazanamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır!" [Kocatürk]


1934 - Atatürk'ün, Bolu'dan ayrılırken sabah Halkevi şeref defterine yazdıkları: "Bolu Halkevi'nde bir gece kaldım. Bolu'nun güzelliğinden, halkın coşkun sevinçlerinden çok duygulandım."

Atatürk'ün, Bolu'dan hareketle Düzce-Hendek üzerinden akşam saat 20.00'de Adapazarı'na gelişi (Gece yarısına doğru, trenle İstanbul'a hareket etmiştir).


1933 - Atatürk'ün,  İstanbul'dan  Yalova'ya gidişi.  


1932 - Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyet'ine 56'ncı üye olarak girdi.  (Milletler Derneği, Cemiyet-i Akvam).

Ezanın Türkçe okunacağı açıklandı. Uygulamaya kısa süre sonra geçildi.

Atatürk'ün, Yalova'da, İtalyan Filosu Komutanı Amiral Morno ve İtalya Büyükelçisi Baron Aloiz'i kabulü.

Atatürk'ün, akşamüzeri Yalova'dan Baltacı ve Millet Çiftliklerine gidişi.


1932 - Turkey becomes a member of the League of Nations.


1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.


1929 - Atatürk'ün, gece yarısından sonra Ankara'nın Tahtakale bölgesinde çıkan yangın yerine gelişi ve alınan önlemleri denetlemesi.


1923 - Atatürk'ün, Çankaya'da, dil uzmanlarından Mithat Sadullah (Sander) Bey'i kabulü.

İsmet Paşa'nın, hükümetten beklediği cevabın gecikmesi üzerine Lozan'dan Atatürk'e telgrafı: "...Eğer hükümet, kabul ettiğimiz şeylerin reddinde kesin ısrarlı ise, bunu bizim yapmaklığımıza imkân yoktur. ...Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. Yaptıklarımızın hesabı tarihe bırakılmıştır."


1921 - Mustafa Kemal Paşa tarafından Türk Ordusunun Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmesi emrinin verilmesi.

Atatürk'ün, Ankara'dan Karacahisar'daki Batı Cephesi Karargâhı'na gelişi.

Atatürk'ün Batı Cephesi Karargâhı'nda İsmet Paşa'ya direktifi: "Orduyu, Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lâzımdır ki, ordunun düzenlenmesi ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya doğusuna kadar çekilmek uygundur."

Kütahya'nın ele geçirilişi Yunan parlamentosunda büyük sevinç yarattı.

Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921'de yapıldı. (Atatürk ve Türk Gençliği)


1920 - İlk Meclisin milletvekilleri "Misak-ı Milli" üzerine yemin etti. 

Atatürk'ü korumak üzere Ankara'da Muhafız Takımı'nın kurulması  (27 Aralık  1920'de tabur haline getirilmiştir).

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda milletvekillerinin yolluk ve ödenekleriyle ilgili görüşmeler esnasında konuşması.

Atatürk'ün, Albay Bekir Sami Bey'in 15.7.1920 tarihli telgrafına cevabı: "Kutsal vatanımıza olan hizmetlerinizi takdir ediyorum. Yapılan işlemden üzüntü duymamanızı ve alıngan davranmamanızı özellikle rica ediyorum. 19.7.1920 akşamı cepheye gitmek üzere Ankara'dan trenle hareket ediyorum. Bu hususta sizinle beraberce görüşeceğim." [Kocatürk]


1919 - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Kuruluş Yıldönümü.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com