21 TEMMUZ  -   JULY 21

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

Savarona, Atatürk’ün ölümcül hasta olduğu sırada İstanbul’a geldi. 
Atatürk’ün Savarona’da geçirdiği altı hafta boyunca kabine toplantıları düzenlendi


1936 - Montreux Sözleşmesi'nin imzalanması üzerine, Türk askeri Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gayri askeri sahalara yerleşti.

Atatürk'ün, Florya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.


1935 - Atatürk'ün,  öğleden  sonra  motorla  Dolmabahçe  Sarayı'ndan Florya'ya gelişi, geceyi burada geçirişi.


1931 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.


1930 - Atatürk'ün, Yalova'da Tahran'a Elçi olarak atanan Hüsrev (Gerede) Bey'i kabulü ve Türk-İran ilişkileri ve dostluğu üzerine talimat vermesi: "Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ricali, mazinin mânâsız kör dövüşlerini bilir. Onu hiçbir sebep ve suretle, asla tekrar etmek istemez!"


1927 - Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara motoruyla Sarayburnu Parkı'na giderek bir saat kadar burada istirahat etmesi, tekrar motorla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Maliye Bakanı Abdülhalik (Renda), Bükreş Elçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Beyleri kabulü.


1922 - Cemal Paşa'nın, Tiflis'te bir Ermeni tarafından vurularak şehit edilmesi.

Başkomutan Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık odasında İspanya Kralı'nın kardeşi Prens Louis de Bourbon'u kabulü ve görüşmesi.


1921 - Batı Cephesi kuvvetlerinin Eskişehir doğusunda karşı taarruzu ve Yunanlılar tarafında karşı konulması. (Eskişehir muharebesi). Eskişehir'in doğusunda saldırıya geçen Türk birlikleri ile Yunan kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oldu. Eskişehir Muharebesi diye anılan bu çarpışmaların sonunda Eskişehir yine Yunanlılarda kaldı.

Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921'de yapıldı. (Atatürk ve Türk Gençliği)


1920 - Demirci'nin Yunanlılar tarafından işgali.


1920 (20 - 25) - Doğu Trakya Savaşları başladı.


1919 Damat Ferit Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.

Atatürk ve Rauf Bey'in 9.7.1919 tarihli bildirgelerinin komutanlıklara iletilmesi üzerine, Dahiliye Nazırı Adil Bey'in, askerî bakımdan da önlem alınmasını isteyen yazısı Damat Ferit Paşa'nın üçüncü defa kabine kuruluşu (Damat Ferit, 20 Temmuz 1919'da Sadaret'ten istifa etmiş, ancak yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir). [Kocatürk]


1917 - Osmanlı ve Rusya arasında Pasorofça Antlaşması imzalandı.


1913 - Atatürk'ün Kurmay Başkanlığına getirildiği Bolayır Kolordusu'nun Edirne'yi geri alması.

Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile I. Balkan Savaşları'nda kaybedilen Edirne'yi geri aldı.

Osmanlı Devleti'nin orduyu harekete geçirmesi, Edirne ve Kırklareli'nin geri alınması.

2. Balkan Savaşı (Bulgaristan ile Sırplar, Yunanlılar ve Romanya arasında).


1913 - Ottomans reoccupy Edirne.


1905 - Yıldız Camii'nde, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e suikast teşebbüsü.

Osmanlı Padişahı ve Halifesi II. Abdülhamit, kendisine karşı Ermeni komitecilerinin rol aldığı bombalı suikast girişiminden kurtuldu.


1905 - Abdülhamid II, the Ottoman Sultan and Caliph, escaped an assassination attempt by Armenian terrorists.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com