28 TEMMUZ  -   JULY 28

Tarihte Bugün  -  Today in History

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla


Atatürk, Erzurum Kongresi Günlerinde (23 Temmuz  - 7 Ağustos 1919)

 Atatürk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


Erzurum'da Kongrenin toplandığı okul 

The school in Erzurum where the Congress assembled


1939 - Demiryolu Aşkale'ye ulaştı.


1936 - Atatürk'ün, Florya'dan Sakarya motoruyla Haydarpaşa'ya gelerek trenle Ankara'ya hareketi.


1930 - Atatürk'ün, Yalova'da yakın arkadaşlarıyla sohbeti ve Fethi (Okyar) Bey'e söyledikleri: "...Memlekette muhalif bir parti kurmak lâzımdır. Böyle bir parti kurulursa Meclis'te münakaşa daha serbest olur. Meselâ, siz böyle bir partinin başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe Meclis'te söylersiniz; bu suretle uygulamada görülen birçok hataların önü alınmış olur." [Kocatürk]


1929 - 48 ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu imzalandı.


1927 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Ordu Müfettişi Ali Sait (Akbaytogan) Paşa, İstanbul Şehremini Muhittin (Üstündağ) ve İzmir Milletvekili Şükrü (Saraçoğlu) Beyleri kabulü.


1923 - Atatürk'ün, İzmir'de kurularak çalışmalarına başlayan İhtiyat Zabitleri Cemiyeti'ne onbin lira bağışta bulunması.


1922  (27-28) - Akşehir'e çağrılan ordu komutanlarına gece, Mustafa Kemal Paşa tarafından Büyük Taarruz Planı açıklanarak görüşmeler yapılması.


1921 - Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı.


1920 - Taşnak Ermeni Hükümeti'nin Ankara Hükümetinin 8.7.1920 tarihli ültimatomuna Oltu'nun kendilerine ait olduğunu bildiren yanıtı.

Enez'in Yunanlılar tarafından işgali. 

1920 (27-28) - Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile mülkî ve askerî makamlar arasındaki ilişki ve görevleri düzenleyen Bakanlar Kurulu kararlarını valiliklere, cephe komutanlıklarına ve Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetlerine bildiren genelgesi: "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez ve idare Heyetleri, bölgenin en büyük mülkiye memurunun emri altındadır. ..Müdafaa-i Hukuk heyetlerinin hükümet idaresine müdahale etmesi, kendi emirlerinde silâhlı kuvvet bulundurması hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın kesin şekilde yasaktır." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Ankara'dan Eskişehir'e gelişi, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa ile görüşmesi ve Bilecik'e hareketi (Geceyi Bilecik'te geçirmiştir).


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).


1919 - Nationalist congress in Erzurum; Mustafa Kemal elected chairman.


1915 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 27. ve 57. Alay cephelerini gezmesi.

28 Temmuz 1915 Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve seneyi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur. 


1914 - Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan'a savaş ilan etmesi.

(Arşidük Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisi 
28 Haziran 1914'da uğradığı suikast sonucu ölmüştür. 
Bu suikast Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı sayılır).


1914 - World War I begins
Austria-Hungary declares war on Serbia after it fails to meet the conditions of an ultimatum it set on July 23 following the Sarajevo assassination.

In the aftermath of the assassination of Archduke Franz Ferdinand (on June 28 1914 in Sarajevo) Austria declares war on Serbia, which it accuses of provoking the assassination.

Germany declares support of Austria. 
(July 28 -August 6) - A tangle of European alliances aligns Germany with Austria-Hungary against Russia, France, and Great Britain. Italy remains temporarily neutral.


1913 - Bağdat demiryolu açıldı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com