3 TEMMUZ  -   JULY 3

Tarihte Bugün  -  Today in History3 Temmuz 1932
Ankara Halkevi’nde (günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi) 
düzenlenen Türk Tarih Kongresi’nde Dr. Reşit Galip’in bildirisini dinlerken


1938 - Atatürk'ün, Savarona yatında, Ankara'dan gelen Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.


1937 - Atatürk'ün, Ürdün Kralı Abdullah'ın 20 Haziran 1937 tarihli teşekkür mektubuna cevabı: "Emin olabilirsiniz ki, burada bırakmış olduğunuz hatıra, size karşı olan dostluk ve kardeşlik duygularımızı bir kat daha kuvvetlendirmiştir."


1934 - Trakya'nın bazı şehir ve kasabalarında Yahudilere yönelik olaylar başladı.

Trakya'dan İstanbul'a Yahudi göçü başladı. Hükümet bölgede sıkıyönetim ilan etti. Bazı tutuklamalar oldu, olaylarla ilgili soruşturmaya başlandı.

Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan Yalova'ya gelişi.


1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra "Türk Tarih Kongresi"nde Reşit Galip'in konferansını izlemesi.


1927 - Atatürk'ün, otomobille İstanbul'da muhtelif semtleri dolaş­ması, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyareti.

İstanbul'da bulunan bazı yabancı elçi ve ataşelerin -Atatürk'ün İstanbul'a gelişi nedeniyle- Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Özel Defter'i imzalamaları.


1924 - Atatürk'ün, öğleden sonra Vekiller Heyeti toplantısına başkanlık edişi.


1921 - Celâlettin Arif Bey'in, Paris'ten Atatürk'e, Fransa'daki siyasî temaslarını bildiren mektubu.


1920 - Hıyanet-i Vataniye kanununa dayanarak İstiklal Mahkemesi, Damat Ferit Paşa'yı idama mahkûm etti.  

Yunan kuvvetlerinin Nazilli'yi ikinci kez işgali.

Haçin (Saimbeyli) Fransızlarca işgal edildi. 

Atatürk'ün, askerî, siyasî ve dahilî durumla ilgili bir gensoru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması:".. .Felâketler başımıza geldikten sonra müdafaa çareleri vesaire düşünülmez. Bunlar felâket gelmeden evvel düşünülür." [Kocatürk]


1919 - Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da.
Mustafa Kemal'in kongre için Erzurum'a ilk gelişi.
 
Atatürk'ün, Rauf Bey ve beraberindekilerle Erzurum'a gelişi, halk ve asker tarafından sevgi gösterileriyle karşılanışı.

Yunan kuvvetleri Aydın'ı bir kez daha ele geçirdi.


1918 - Sultan Reşat vefat etti.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com