30 TEMMUZ  -   JULY 30

Tarihte Bugün  -  Today in History

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla


Atatürk, Erzurum Kongresi Günlerinde (23 Temmuz  - 7 Ağustos 1919)

 Atatürk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


Erzurum'da Kongrenin toplandığı okul 

The school in Erzurum where the Congress assembled


1938 - Atatürk'ün, sabah -Bükreş'ten dönen- Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı, öğleden sonra -Ankara'dan gelen- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı kabulü ve görüşmesi.

Atatürk'ün, öğleden sonra Başbakan Celâl Bayar'la Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı beraber kabulü ve görüşmesi.

Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda sürekli ve danışman hekimler tarafından muayene ve konsültasyon yapılması.


1934 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.


1932 - Atatürk'ün, İzmir'de 27 Temmuz 1932 günü yapılan Gazi Heykeli'nin açılış töreni nedeniyle, Belediye Başkanı Dr. Behçet (Uz) Bey'in şehir adına çektiği saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: Millî Mücadele heyecanımızın sembolü olan güzel İzmir'de heykelimin dikilmesi vesilesiyle muhterem İzmirlilerin hakkımda gösterdikleri değerbilirlik ve çok asilâne duygulardan pek heyecanlıyım. Muhterem izmirlilere teşekkürlerimin, selâm ve sevgilerimin ulaştırılmasını rica ederim."


1930 - Atatürk'ün, akşam Büyükdere'de Fethi (Okyar) Bey'in evine yemeğe gelişi ve sohbet esnasında bir sözü: "Sizin partinizin ismini buldum: Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu isme ne dersiniz?"

Atatürk'ün,  sabah Yalova'dan  İstanbul'a gelişi.


1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.


1924 - Antep mebusu Kılıç Ali, gazeteci Celal Nuri'nin (İleri) başını silahının kabzasıyla yaraladı.

Atatürk'ün, akşam İsmet Paşa'yı Çankaya'da yemeğe alıkoyması.


1922 - Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşalar, Akşehir'de ''Büyük Taarruz''un ayrıntılarını görüştüler.

Yunanlılar İzmir'de yaptıkları mitingde İyonya Devleti'nin temelinin burada oluşturulan özerk bölge olduğunu ilan etti.

Atatürk'ün, Akşehir'de, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile yapılacak taarruzun ayrıntılarını tespit etmeleri.


1921 - TBMM gizli oturumunda, "Hükümet ve Meclisin mümkün olduğu kadar Ankara'da faaliyetine devamına, hakiki lüzum ve zaruret hasıl olduğu takdirde, yeni bir karar alınmasına ilişkin" önergenin kabulü.

1921 - Yunan Kralı Konstantin yanında başbakan Gunaris ve bakanlar olmak üzere Eskişehir'e geldi.


1920 - İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferit Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Atatürk'ün, Batı cephesinde teftişleri.

Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).  

İstanbul hükümeti Kazım Karabekir'den Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in tutuklanmaları için yardım istedi.

Harbiye Nazırı Nâzım Paşa'nın, Kâzım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in, hükümetin aldığı kararlara aykırı iş ve hareketlerinden dolayı, hemen yakalanmaları ile Dersaadet'e gönderilmeleri Babıâli'ce uygun görülerek bölgedeki memurlara gerekli emirler verildiğinden Kolordu'ca da ciddi yardımda bulunulması ve neticesinden bilgi verilmesi rica olunur."


1919 - Nationalist congress continues in Erzurum, where Mustafa Kemal was elected chairman.


1916 - 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın, Kurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) Bey'le beraber Diyarbakır'a dönmek üzere, sabah Silvan'dan ayrılışı.


1915 - 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın, Kurmay Başkanı Fahrettin (Altay) Bey'le beraber 19. Tümen Karargâhı'na gelerek Atatürk'ü ziyareti.


1908 - Aralarında Cemal ve Talat paşalar ile Cavit Bey'in de bulunduğu Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluları İstanbul'a geldi.

İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com