5 TEMMUZ  -   JULY 5
Tarihte Bugün  -  Today in History
 5 Temmuz 1919
Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da bir toplantıda


1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

Valilerin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı görevlerine son verildi.


1938 - Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri, Hatay'a girdi. 
Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

Fransa ile yapılan antlaşma gereği Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak için öngörülen 2500 kişilik askeri birlik Orgeneral Şükrü Kanatlı komutasında Hatay'a girdi. 


1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Boğaz'da bir gezinti yapması, Üsküdar Salacak sahil gazinosunda bir süre dinlendikten sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1933 - Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip in, Ankara'dan Atatürk'e telgrafı: ''Kurtuluş zaferinden sonra ne olmak istersiniz? sorgusunda bulunan bir arkadaşımıza. 'Maarif Vekili olmak isterdim' buyurmuştunuz. Bu dileğiniz ilk bakıma elde edilmemiş görünür. Gerçekçe, her zaman Maarif Vekilliği işini bilfiil izlemeye en büyük önemi verdiniz. ...Buradaki teftişlerden sonra İstanbul'da Galatasaray Lisesi ve Darülfünun sınavlarına alakanızın yayılışı, profesörlerden en küçük köy öğretmenlerine kadar bütün maarif ailesinin vazife aşk ve heyecanını artırdı."


1932 - Atatürk'ün, sabah Ankara Halkevi'ne giderek Türk Tarih Kongresi'nin çalışmalarını izlemesi, saat 13.00'de Çankaya'ya dönüşü.


1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Brezilya Elçisi  Pementel  Brondos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin konuşmasına cevap söylevi.


1929 - Mersin-Adana Demiryolu (67 kilometre) devletleştirildi.


1927 - Atatürk'ün, saat 19.00'da Dolmabahçe Sarayı'ndan Yeniköy'e giderek orada oturmakta olan kız kardeşi Makbule Hanım'ı ziyareti, daha sonra Tarabya'da Tokatlıyan Oteli'ne gelişi, bir süre dinlendikten sonra Tarabya'dan motorla Sirkeci'ye geçişi, buradan otomobille Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1922 - Fethi Bey'in vekiller heyeti kararıyla, Avrupa'ya hareketi (Paris ve Londra'ya giderek bazı temaslarda bulunmuştur).


1921 - Menteşe Sancağı (Muğla) İtalyan işgalinden kurtuluşu.

Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.


1920 - Yunanlıların Buldan'ı işgali.

İstanbul'da yayınlanan İkdam ve Vakit gazeteleri kapatıldı.


1919 - Mustafa Kemal, Rauf Bey (Orbay), Mazhar Müfit (Kansu) ve Erzurum Valisi Münir Bey bir toplantı yaparak Mustafa Kemal'i hareketin lideri olarak seçti.

Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'nın, Atatürk'ü tekrar Padişah adına İstanbul'a çağırması.

Atatürk'ün, Erzurum'dan bütün komutanlara, Babıâli'nin muhtemel menfi genelgelerini kontrol altına alma gayesiyle, haberleşme merkezlerinde önlem alınmasını isteyen emri.


1917 - Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

Atatürk'ün, General Falkenhein'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı olarak Halep'te oluşturulması kararlaştırılan Yedinci Ordu Komutanlığı'na atanması.

Atatürk'ün, Halep toplantısında oluşturulması kararlaştırılan Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı 7. Ordu Komutanlığı'na atanması. (Atatürk'ün 7.Ordu Komutanlığı'na atanmasıyla boşalan 2. Ordu Komutanlığı'na Fevzi (Çakmak) Paşa atanmıştır).  [Kocatürk]


1917 - Mustafa Kemal is appointed as Commander of the 7th Army, attached to the Lightning Group of Armies in Syria under General von Falkenhein. 


1916 - Atatürk'ün, öğleden sonra -Çapakçur (Bingöl)'dan gelen- 13. Alay 3. Taburu'nu denetlemesi, subay ve erlere hitaben hizmet ve fedakârlıklarını takdir eden kısa bir konuşma yapması.


1915 - Atatürk'ün, Maydos'tan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Uzun zamandan beri aramızda derin bir sessizlik hüküm sürmektedir. Onu evvela sizin ortadan kaldıracağınızı sanıyordum. Fakat insanın tahayyül ettiği şey nadiren gerçekleşir." [Kocatürk]


1915 - Battle of Gully Ravine ends with the British repelling a large Turkish counter-attack.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com