7 TEMMUZ  -   JULY 7

Tarihte Bugn  -  Today in History7 Temmuz 1935
Cumhurbaşkanı Atatrk, Florya sahilinde arkadaşları ile


7Temmuz1935Florya.jpg (1070142 bytes)

7 Temmuz 1935
Atatrk, Florya'da yzerken

1939 - Hatay vilayetinin kurulması yasalaştı. 

7 Temmuz 1939 gnnde ıkarılan bir yasa ile de Hatay ili kuruldu ve anavatana katılma işlemi kesinleştirildi. (Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939 gnnde oybirliğiyle aldığı kararla Trkiye Cumhuriyeti'ne katıldı).


1937 - İngiltere hkmeti Filistin'in te ikisini Araplara, te birini Yahudilere bırakmayı neren Peel Raporunu yayımladı. 


1935 - Atatrk adına, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri tarafından Avrupa binicilik yarışmalarında başarı kazanan subaylara Dolmabahe Sarayı'nda imzalı birer kol saati verilmesi.

Atatrk'n, ğleden nce Florya'da denize girişi, akşamzeri Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1934 - İişleri Bakanı Şkr Bey (Kaya) Trakya Yahudilerinin durumunu incelemek zere Trakya'ya gitti. 

Atatrk'n, Yalova'dan Ertuğrul yatı ile Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.


1933 - Atatrk'n, akşamzeri motorla Boğazda bir gezinti yapması, daha sonra Kalamış koyuna gidişi, ge saatlerde Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1932 - Atatrk'n, gn boyunca Ankara Halkevi'nde Trk Tarih Kongresi'nin alışmalarını izlemesi.


1927 - Atatrk'n,  Dolmabahe Sarayı'nda ğretmenler Birliği İstanbul Merkez Heyeti'ni kabul ve ğretmenlere syledikleri: "...ğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, ğretmenin ocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır!"


1925 - Atatrk'n, akşamzeri General Mougin'in veda ziyaretini kabul.


1922 - Atatrk'n, Sovyet Elisi Aralof'un İran Elisi Mmtazddevle İsmail Han şerefine verdiği ziyafette konuşması.

Hindistan Merkez Hilfet Komitesi Başkanı Chotani'nin, Bombay'dan Atatrk'e mektubu.


1920 - Balya'nın Yunanlılar tarafından işgali.

Atatrk'n, Yunanlıların Bursa'ya yaklaşması zerine Albay Bekir Sami Bey'e telgrafı: "...Şehir mill kuvvetlerden, asker kurumlardan, hemen şimdiden boşaltılmalıdır. Fakat, dşman karşısındaki kk ve byk kuvvetlerin ekilmesi, mutlaka asker lzum ve harp zaruretleri zerine olmalıdır!"

Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, bir toplantıda syledikleri: "..Trkleri akıllandıracak en iyi yol, Mustafa Kemal'i her cephede mağlup etmektir(!)" [Kocatrk]


1919 - Atatrk'n,  Konya'da bulunan 2. Ordu Mfettişi Cemal (Mersinli) Paşa'nın kendi arzusuyla izinli olarak İstanbul'a gitmesi zerine btn ordu ve kolordu komutanlarına bildirisi: "Mfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple, komutadan alındıkları takdirde kendilerinin yerine geecek zevat, birlikte alışılabilecek evsafa malik bulunursa komutayı bırakacak ve fakat nfuz blgelerinde kalarak mill vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir."

Atatrk'n, mfettişlik sınırları iine giren vilyetlere ve kolordu komutanlıklarına yazısı: "Memleket asayişi ve savunmasının gereği gibi temin ve korunması iin kolordu komutanları kendi blgelerinden kesin şekilde sorumludurlar. Vali ve mutasarrıflar, mfettişlik makamına vermekte oldukları asayiş raporlarını bundan byle doğrudan doğruya blgelerinde bulunan kolordu komutanlarına verecekler, kolordu komutanları da birleştirerek mfettişlik makamına bildireceklerdir." [Kocatrk]


1916 - Atatrk'n, sabahın erken saatlerinde Silvan'dan Muş cephesine hareketi. (Atatrk, Muş cephesinde Nuri (Conker) Bey'in komutasındaki 8. Tmen Kararghı'na gelmiş, cephe vaziyeti hakkında grşmş ve geceyi burada geirmiştir). [Kocatrk]


1915 - İlk Mttefiklerarası Konferansın Chantilly'de toplanması.

İngilizlerin Alman Gney Afrikası'nı işgal etmesi.

Almanlar'ın Nyemen ve Naraw'a saldırıları.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com