8 TEMMUZ  -   JULY 8
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

 

8 Temmuz 1931
Marmara köşkü'nde çekilen bir resmi


8 Temmuz 1936
Ertuğrul yatında İsmet İnönü ve Celal Bayar'la 8 Temmuz 1936 Ertuğrul Yatında


8 Temmuz 1919
Mustafa Kemal’in askerlikten istifa ettiği gün, yaverleri
Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürer’le


8 Temmuz 1923
Latife Hanım’ın ailesinin Ankara’yı ziyaretlerinde.
Sağdan sola; Latife Hanım, Baba Uşşakîzâde Muammer Bey,
Baldız Vecihe Hanım, Kayınvalide Adviye Hanım, Atatürk, Baldız Rukiye Hanım...


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 
Ankara'da Birinci Türk Tarih Kongresi sırasında kongre delegeleri ile
(8 Temmuz 1932)


1938 - Atatürk'ün, Savarona yatında, izinli olarak İstanbul'a gelen Londra Büyükelçisi Fethi Okyar'ı kabulü.


1937 - Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'da Sadabat Paktı'nın imzalanması.
Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı ("Sadabad Paktı") imzalandı.

İtalya’nın Habeşistan’ı ilhakı üzerine, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı adı verilen bir saldırmazlık paktı imzalandı.

İran Şahı Rıza Pehlevi'nin, Sadabat Paktı'nın imzalanması nedeniyle Atatürk'e tebrik telgrafı: "...Bundan sonra çözülmez bir bağ ile bağlanmış olan memleketlerimiz, bu olay yolu ile samimî ve verimli işbirliklerini barışın hizmetine koyabileceklerdir."

Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 8 Temmuz 1937 tarihli telgrafına cevabı: "...Memleketlerimizin, barış idealinde müşterek bir eseri olan bu antlaşmanın hepimiz için ve dünya barışı için kutsal olmasını dilerim."


1937 - Saadabad Pact is signed between Turkey, Iraq, Iran, and Afghanistan.


1936 - Atatürk'ün, Florya'da öğleden sonra Başbakan İsmet İnönü'yü kabulü.


1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Florya'ya gidip dönüşü, saat 21.00'de Güneş Kulübü'ne gidişi.


1934 - Atatürk'ün trenle Ankara'ya gelişi.


1933 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Kücükçekmece ve Florya'da bir gezinti yapmasını takiben gece motorla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1932 - Atatürk'ün, saat 18.00'de "Türk Tarih Kongresi" üyelerine Marmara Köşkü'nde çay ziyafeti vermesi ve üyelerle görüşmesi.


1928 - Ankara Hukuk Mektebi ilk mezunlarını vermeye başladı.


1927 - Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'ndan sahil yolunu izleyerek otomobille Sarıyer'de Çırçır Suyu'na gidişi, burada kısa süre dinlendikten sonra Tarabya'da Tokatlıyan Oteli'ne gelişi, akşam Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1926 - Atatürk'ün,  Çeşme'den  İzmir'e dönüşü. 


1920 - Yunanlılar, Bursa'yı işgali etti.
Bursa, Yunan askeri birlikleri tarafından işgal ediliyor.

Ankara Hariciye Vekaletinin Taşnak Ermeni Hükümeti'ne Oltu'nun acele boşaltılmasını isteyen ültimatomu. 

Atatürk'ün, "Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in umumî durum hakkındaki demeci" nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Efendiler! Biz bir amaç izliyoruz. Bu amacımız öteden beri çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir. Ben şimdi onu tekrar ediyorum: Milletin, devletin bağımsızlığını korumak! Bunun için muharebe ediyoruz. Memleketimizin ellide biri değil bütünü tahrip edilse, bütünü ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız!" [Kocatürk]

İzmir'den sonra en önemli şehirlerden biri olan Bursa da, Yunan kuvvetlerinin eline geçti. Bazı Bursa'lı zenginler Yunanlılara yardımcı oldu. Bu arada Vali Hacim Muhittin Bey (Çarıklı) ile Bekir Sami Bey'in şehri, direnmeden boşaltması Ankara'da mecliste tartışmalar doğurdu. Mustafa Kemal'in, boşaltma kararının hükümet tarafından alınmış olduğunu söylemesi de mebusları yatıştırmadı. Bekir Sami Bey görevden alındı. Meclis kürsüsüne Bursa'nın kurtuluşuna kadar kaldırılmayacak bir siyah örtü konuldu.

Paris'te bulunan Osmanlı delegasyonu dönmek üzere ayrıldı.   


1919 - Mustafa Kemal'in ordudan istifası. Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi.

Kemal Paşa'nın resmi görevine Osmanlı Hükümetince son verilmesi ve ordudan istifa etmesi. 

Mustafa kemal Paşa'nın resmi memuriyetine son verdiği hakkında Padişah iradesi. Mustafa kemal Paşa'nın, göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifası.

Vükelâ Meclisi'nin, Atatürk'ün 3. Ordu Müfettişliği'nden alınması gerektiğine dair karar tutanağı. [Kocatürk]


1919 - Mustafa Kemal resigns from his post of Inspector of the 3rd Army, and from the Ottoman army. 


1918 - Talât Paşa'nın Sadrazamlığının, hatt-ı hümayun ile yenilenmesi.


1916 - Atatürk'ün, Kozma dağında Galip (Türker) Bey'in komutasındaki 23. Alay'ı denetlemesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com