ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
Anıt Caddesi, Tandoğan - Ankara  Anıtkabir ve Müze Yerleşim Planı                   
ENGLISH


ATATÜRK VE
KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ


CanakkalePanoramasiSeyitOnbasi.jpg (179395 bytes)


Seyit Onbaşı
Çanakkale Savaşı

BuyukTaarruzPanoramasiAtaturkKocatepede.jpg (150566 bytes)

Başkomutan Mustafa Kemal
Kocatepe'de
Büyük Taarruz Panoraması


TurkOrdusununIzmireGirisi.jpg (1932741 bytes)


Türk Ordusunun İzmir'e Girişi

 
Müze Hakkında

     
Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu şeref salonunun altında bulunan 3 bin metrekarelik sütunlu alanda kurulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, özellikle farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor.

Tören alanından Anıt Bloğu'na doğru bakıldığında, sağda yer alan Mîsâk-ı Millî Kulesi'nin kapısından girilen müze, 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Atatürk'ün özel eşyaları sergilenmekte; ikinci bölümde panorama ve yağlıboya tablolarla Çanakkale Muharebeleri He Kurtuluş Savaşı; üçüncü bölümde ayrı ayrı galerilerde Millî Mücadele ve devrimler anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde ise Atatürk'ün özel kitaplığında yer alan kitaplar sergilenmektedir.

MisakiMilliRolyef.jpg (318149 bytes)

Müzenin girişi olan  Mîsâk-ı Millî Kulesi'nin içinde bir kılıç kabzası üzerinde üst üste konmuş dört elden oluşan bir kabartma yer almaktadır. Kabartma, Türk Vatanının kurtarılması için içilen millet andını ifade etmektedir. Nusret Suman'ın eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk'ün Misak-ı Millî ile ilgili özlü sözleri yazılıdır. Kulenin ortasında Anıtkabir'de icra edilen törenlere katılan heyetlerin özel defteri imzalamaları için imza kürsüsü yer almaktadır. Ayrıca aktüel panolarda Anıtkabir'de yapılan önemli törenlere ait fotoğraflar sergilenmektedir.

 

Mîsâk-ı Millî ve İnkılâp Kuleleri arasındaki ilk bölümde bulunan ve Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi, 26 Ağustos 2002 tarihinde modern sergileme teknikleriyle yeniden düzenlenerek ve diğer bölümlerle birleştirilerek, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır. ilk olarak 21 Haziran 1960 tarihinde açılan bu bölümde Atatürk'ün kullandığı eşyalar ile kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşyalar sergilenmektedir. Müzede Atatürk'ün manevi evlatlarından A. Afet İNAN, Rukiye ERKİN, Sabiha GÖKÇEN'in müzeye hediye ettikleri Atatürk'e ait eşyalar da bulunmaktadır.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ikinci bölümünde ilk önce Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruzu konu alan üç panorama dikkati çek'ryor. Bu panoramalar önlerinde düzenlenen başka bir alanla üç boyutlu bir etkiye büründürülmüştür.

Bu üç boyutlu alandaki düzenlemelerde kullanılan savaş objeleri ve maketlerle muharebelerin geçtiği yerler ve dönem, yaşananların aslına uygun olarak yeniden canlandırılmıştır. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu teknikle müzede ziyaretçilere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda yaşanan güçlükler hissettirilmeye çalışılmaktadıc Bu bölümde ayrıca, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'na katılan komutanların portreleri ile kurtuluş mücadelesinden çeşitli anların resmedildiği büyük boyutlu tablolar sergilenmektedir.

Müzenin üçüncü bölümü, panorama bölümünü çevreleyen koridordaki 18 galeride yer alan tematik sergi alanlarından oluşmaktadır.1919-1938 yılları arasında Atatürk dönemine ilişkin olayların anlatıldığı tonozlu galeriler Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu Şeref Salonunu ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir'in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla inşa edilen ancak daha sonra vazgeçilen galerilerdeki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerine ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarınayerverilmektedir.

Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler tonozlu galerilerin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu galerilerin bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.

Müzenin dördüncü bölümü, Cumhuriyet ve Müdafaa-i Hukuk Kuleleri arasında yer alan Atatürk Özel Kitaplığı'dır. Bu bölümde Atatürk'ün kendi kütüphanesinde bulunan kitaplardan Anıtkabir koleksiyonunda yer alan 3123 adet kitap, konularına göre tasnif edilerek sergilenmektedir. Aynı zamanda burada Atatürk'ün düşünce adamı yönünün vurgulandığı "Atatürk ve Kitap" konulu dokunmatik ekranlı bilgisayarlar yer almaktadır.KurtulusSavasiMuzesi.jpg (60724 bytes)


Kurtuluş Savaşı Müzesi Tablolar Bölumu

Resimler - Tablolar - Savaş Panoramalar

Milli Mücadele Dönemi Baş Kahramanları
Müzedeki Tablolar
Çanakkale Savaşı (1915)
Sakarya Meydan Savaşı (1921)
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922)


SakaryaMeydanMuharebesiDuatepe.jpg (2135438 bytes)

Başkomutan Mustafa Kemal Duatepe'de 
Sakarya Meydan Muharebesi

BuyukTaarruzPanoramasi1.jpg (193679 bytes)

Büyük Taarruz Panoraması

BuyukTaarruzPanoramasi2.jpg (223460 bytes)

Büyük Taarruz Panoraması

CanakkalePanoramasi.jpg (180026 bytes)

Başkomutan Mustafa Kemal Çanakkale'de 
KURTULUŞ SAVAŞI VE DEVRİMLER
 
       Sütunlu salonu çevreleyen koridorda yer alan galeri tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. 1919-1938 yılları arasında, Atatürk Devrimleri ve dönemin önemli olaylarının anlatıldığı bu bölüm, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu şeref salonunu ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir'in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla inşa edilen, ancak kullanılmayan tonozlu odacıklardaki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri'ne ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına yer verilmektedir. Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler de müzenin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu odacıkların bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.

     18 tonozlu odacığın konuları şunlardır:


 

23 ncü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun
ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Açılış Mesajı
     20 nci yüzyılın ilk çeyreği Türk ulusu için tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli bir varoluş mücadelesine sahne olmuştur. Bu dönem içinde Türk ulusu, düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye çalışılmış, çeşitli entrika ve bahanelerle Türk yurdu işgal edilmiştir.

     Büyük Türk milletinin bu en büyük varoluş mücadelesinin mimarı Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, yıllardır devam eden savaşlarda bütün kaynakları harcanmış ve yetişmiş insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun yıkıntılarından kahraman bir ordu-millet çıkarmayı yeniden başararak, Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri tarihe gömmüş ve çağdaş bir devlet kurabilmiştir. Türk tarihinde bir dönüm noktası olan bu mücadele, Türk ulusunun kudret ve kahramanlığını altın harflerle tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir.

     Kurtuluş Savaşı ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu mücadele ile eşsiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşi, yalnızca Türklerin değil dünyadaki ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olmuştur. Bunun en canlı kanıtlarından biri, her yıl Anıtkabir'i ziyaret eden onbinlerce yabancıdır.

     Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan düşmana karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen emsalsiz mücadele ve kahramanlık asil Türk milleti tarafından daima şükran ve minnetle anılacaktır. Bu bağlamda, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın ve onun ulu önderinin bu eşsiz mücadelesinin gelecek nesillere ve bütün dünyaya anlatılması herkese düşen çok önemli bir görevdir. Böyle yüce bir amaç için uzun ve yorucu çalışmalar sonucu oluşturulan "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi"nin, Türkiye'nin kalbi olan Amtkabir' de tesis edilmesi son derece anlamlı ve yerindedir.

     Asil Türk milletinin tarihine verdiği değerin bir göstergesi olan bu müzenin; Türk ulusunun, Büyük Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda verdiği zorlu mücadelesini nesilden nesile aktarmada çok önemli yararı olacaktır. Bu müze ile, Atatürk'ün yıllar önce yaktığı medeniyet meşalesinin ışığı bütün dünyaya daha güçlü olarak yayılacaktır. Bu müzenin tesis ve işletilmesi için emeği geçenleri en içten dileklerimle kutluyorum.

 
©Telif Hakkı: Bu sitede takdim edilen telif haklı bilgiler ve fotoğraflar TC Genelkurmay Başkanlığından
sağlanan müsaade ile kullanılmaktadır.

                                                                                                    ENGLISH

ATATURK AND THE WAR OF INDEPENDENCE MUSEUM 

Anıt Caddesi, Tandoğan - Ankara  Map of Mausoleum & Museum

 

Museum Honoring Ataturk Chronicles Birth of the Turkish Nation

   As one tours the “Ataturk and the War of Independence Museum” at Anitkabir in Ankara, the visitor acquires a sense of the power within Turkish society which enabled it to forge national unity and create a modern nation-state. The museum was reopened to the public on August 26, 2002 after new exhibition areas were added to the original museum. It is located within the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk, Turkey’s founder, first president, and the leader of the Turkish War of Independence.

   This exceptional museum offer visitors a unique educational experience to acquire a broader understanding of Turkey and the Turkish people. It also provides the opportunity to relive the birth of Turkey, and gain insight into enduring common goals and shared values. While the museum is dedicated to the life of Ataturk, his commanders, and the people of this nation, it also aims to encourage a better understanding of the history of modern Turkey, the wartime conditions leading up to Turkey’s independence, and the importance of Ataturk’s reforms.

   One enters the museum through the entrance of the Tower of the National Pact, whose symbol is the solemn vow which is represented by several hands placed upon a sword. The museum consists of four sections. In the first section, the personal belongings of Ataturk are exhibited along with uniforms, medals, and gifts presented to him by foreign statesmen. There are also many items which were donated to the museum by his adopted children. These displays provide visitors with the opportunity to see some of the Turkish nation’s most cherished belongings and national treasures, such as the identity card issued to Ataturk after Turkey became a sovereign nation. The halls are rich with political, scientific, cultural and military history. Nearby towers display Ataturk's private car, ceremonial and official cars, and the carriage which was used during Ataturk's funeral.

   Among the many well-documented events, the second section of the museum records how Ataturk’s outstanding leadership qualities were first recognized during the 1915 Çanakkale Battle (also known as the Gallipoli Battle, or Dardanelles Campaign). The newly acquired collections in this section include large scale oil paintings, portraits of Ataturk’s companions and military commanders, and immense panoramas of the re-enactment of historic battles and the national struggle.

   Visitors are suddenly immersed in wartime scenes with special sound effects and 3-dimentional settings, which enable the onlooker to
acquire a sense of the wartime hardship endured by men and women. Authentic weaponry and artifacts are also used in these displays which focus on the Gallipoli Battle, Sakarya Pitch Battle, and the Great Attack. A map illustrating the treacherous Sèvres agreement, which sought to dismember Turkey, is presented in this section. Many images illustrate how the successful resistance to foreign occupation was a result of the determination of the Turkish people to fight for their liberty and sovereignty. The War of Independence was concluded on July 24, 1923 with the signing of the Lausanne Treaty. “Republic Day” celebrations throughout Turkey on October 29 mark the commemoration of the 1923 proclamation of the Republic of Turkey, and the election of Ataturk as Turkey's first president.

   The re-enactment of scenes includes depictions of tragic deaths, acts of heroism, and the fierce battles which were fought against invading foreign troops and collaborators. Other depictions are of daily life on the battleground, with scenes that include such activities as reading a letter or playing a musical instrument. Compassion and acts of humanity between Turkish soldiers and the invading forces at Çanakkale are also portrayed. Although Gallipoli witnessed one of the bloodiest battles of modern history, with over 400,000 Allied troops killed or wounded, it was also known as the “Gentleman’s War.”

   Educators and the public can learn the truth about the history of Turkey and the facts of World War I, where hundreds of thousands of Turks were killed and wounded on numerous Eastern and Western fronts of the Ottoman Empire. The study of such facts is of utmost importance at a time when military history is becoming increasingly distorted on subjects concerning armed Armenian revolts, deportations and civil war conditions (which have been alleged as genocide).

   Before entering the
fourth section of the museum, which is an exhibition of over 3,000 books from Ataturk's Private Library, the visitor passes through 18 vaulted galleries which are devoted to the national struggle and the period of reforms. The visitor now becomes part of living history and of contemporary Turkey as he or she stands amidst showcases that exhibit the continuity of Turkey’s heritage—a result of the defining events in Turkish history and the fundamental pillars that gave rise to the principles and values on which Turkey today stands. The museum, thus, represents the torch of freedom and civilization which Ataturk lit to show the way forward for secular democratic advancement.

   A hall of heroes honors notable men and women with biographies, busts, and photographs of civilians and soldiers who made significant contributions to the War of Independence. Major events in Turkish history are also presented in reliefs.

   The history of Turkey from 1919 to 1938 is well-documented in this third section under the following topics: Turkish Commanders in the War of Independence; Occupation of the Country (Mondros); the National Forces; the Congresses; Inauguration of the Turkish Grand National Assembly; Uprisings; National Struggle in Çukurova, Antep, Maraş, Urfa and Trakya; First Victories at the Eastern and Western Fronts; Grand Victory, Mudanya Armistice and the Lausanne Treaty; Political Revolutions; Reforms in Education, Language and History; Reforms in Law, Women’s Rights, and Family Names; Reforms in Social Life; Fine Arts, Press, and Community Centers; National Security; Agriculture, Forestry, Industry and Commerce; Finance, Health, Sports and Tourism; Public Works and Transportation; Domestic and Foreign Political Events (1923-1938).

   By the end of 2006, a large percentage of the estimated 7 million people who will have visited Anitkabir to pay tribute to Turkey’s founder, will also have visited this memorable museum. Because the museum serves an important role in educating the public and inspiring Turkey’s youth, a visit to the museum is essential for the well-being of Turkish democracy. This educational center helps citizens become aware of their civic responsibilities, and encourages them to be informed citizens committed to the values and principles of Turkey’s constitution. A better understanding of these historic events will no doubt help to preserve and protect these principles, encourage the next generation to contribute to Turkish democracy, and inspire a new generation of citizens to transmit these ideals.

 
  While the museum enables Turkish citizens to honor Turkey’s heroes and the countless sacrifices they made for their country, foreigners who visit the museum can gain insight into the events, people, historic places, and constitutional principles which are significant to this nation. They can also better understand what it means to be a Turk, and the important role Turkey has played in world affairs since World War I. As the year 2023 and the 100th anniversary of the Turkish Republic approaches, the museum offers opportunity for special reflection on the meaning of Turkey for Turks and for peoples of other nations.ATATURK AND THE WAR OF INDEPENDENCE MUSEUM
 

The entrance of the museum is from the Tower of National Pact which is on the right when you look at the mausoleum from the ceremony square. It consists of 4 major sections. In the first section; the personal belongings of Atatürk are exhibited; in the second section Çanakkale Battles and the War of Independence are illustrated with panoramas and oil paintings; in the third section, national struggle and the reforms are presented in separate galleries, and books from Atatürk's Private Library are exhibited in the fourth section.

Atatürk Museum, the first section between the Tower of Revolution and the Tower of National Pact where personal belongings of Atatürk are exhibited, was transformed into Atatürk and the War of Independence Museum on August 26, 2002, after it was rearranged according to modern exhibition techniques and united with the other sections. In this section, inaugurated on June 21, 1960, personal belongings of Atatürk and gifts presented to him by the foreign statesmen are exhibited. In the museum, there are also belongings of Atatürk donated by A. Afet INAN, Rukiye ERKİN and Sabiha GÖKÇEN who are Atatürk's adopted children.

In the second section of Atatürk and the War of Independence Museum, at first three panoramas of Çanakkale Battle, Sakarya Pitch Battle and the Great Attack draw attention. These panoramas are provided with a three dimensional effect by the help of a separate area arranged in front of them.

Battlefields and the period of the battles are reanimated with respect to what happened by the help of war objects and models used in the arrangement of this three dimensional space. By this technique, applied for the first time in Turkey, we try to make visitors feel the hardships endured through the foundation of the Republic of Turkey. Moreover in this section, portraits of primarily Mustafa Kemal Atatürk and other commanders who participated in the war of independence and paintings of large scale depicting various scenes of the national struggle are presented.

Painting of daily life during the Çanakkale Battles

The third part consists of thematic exhibition sites placed in eighteen galleries surrounding the panoramas section. These vault galleries, where the events about the Atatürk period between 1919 and 1938 are presented, provide a different atmosphere for Atatürk and the War of Independence Museum. In the arrangements of the showcases in the galleries, located in the corridor between the base walls of Anıtkabir and the columned hall supporting the Hall of Honor of the Mausoleum, originally constructed for burying the deceased presidents of the Turkish Republic, there are 3,000 pictures about the War of Independence and the reforms of Atatürk together with the explanations in Turkish and English.

Reliefs prepared by worthy artists strengthen the visuality of the vault galleries. Besides, along the corridor of vault galleries, there are busts and short life stories of 20 soldier and civilian heroes contributed to the victory of the war of independence.

Fourth section of the museum is the Private Library of Atatürk between the Tower of Republic and the Tower of Defence of Rights. In this section 3123 books of Anıtkabir Collection from Atatürk's own library are presented in a classified way according to their topics. In here there are also touch-screen kiosks, titled "Atatürk and Book", by which Atatürk's intellectual perspective is stressed.


 
© Telif Hakkı: Bu sitede takdim edilen telif haklı bilgiler ve fotoğraflar TC Genelkurmay Başkanlığıdan sağlanan müsaade ile kullanılmaktadır.

© Copyright Notice: Copyrighted information and photographs that are presented in this web site are used with permission obtained from the Turkish General Staff.


Kurtulus Savaşı  - KRONOLOJİSİ
Türkçe

Turkish War of Independence - CHRONOLOGY
EnglishAtaturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com